Νομικό Τμήμα – Δικηγόρος

Διαχείριση κτιρίων με νομικό τμήμα

 

  • Διεκδίκηση ανεξόφλητων οφειλών προερχόμενων από ανείσπρακτα κοινόχρηστα
  • Δωρεάν σύνταξη εξωδίκων, χωρίς επίδοση το κόστος της οποίας επιβαρύνει το σύνολο των ιδιοκτητών της εκάστοτε πολυκατοικίας
  • Δωρεάν σύνταξη διαταγών πληρωμής, χωρίς την επίδοση το κόστος της οποίας επιβαρύνει το σύνολο των ιδιοκτητών της εκάστοτε πολυκατοικίας
  • Σύνταξη,κατάθεση και εκδίκαση αγωγών, το κόστος εξαρτάται από το ύψος των διεκδικούμενων οφειλών
  • Συμβουλές νομικής φύσεως σχετικά με προβλήματα που τυχόν προκύψουν από κοινόχρηστα που δεν εισπράττονται αλλά και λοιπά προβλήματα σχετικά με την διαχείριση της πολυκατοικίας και την ενοικίαση ή πώληση αυτών
  • Δωρεάν σύνταξη εξωδίκων, την επίδοση την επιβαρύνεται η συνιδιοκτησία της πολυκατοικίας