Νομικό Τμήμα – Δικηγόρος

Διαχείριση κτιρίων με νομικό τμήμα

  • Διεκδίκηση ανεξόφλητων οφειλών προερχόμενων από ανείσπρακτα κοινόχρηστα
  • Σύνταξη εξωδίκων
  • Σύνταξη διαταγών πληρωμής
  • Σύνταξη, κατάθεση και εκδίκαση αγωγών
  • Συμβουλές νομικής φύσεως σχετικά με προβλήματα που τυχόν προκύψουν από κοινόχρηστα που δεν εισπράττονται αλλά και λοιπά προβλήματα σχετικά με την διαχείριση της πολυκατοικίας και την ενοικίαση ή πώληση αυτών