Ανακαίνιση κτιρίων

 

Η Μαχαιρίδης Cleaning αναλαμβάνει την ανακαίνιση και διακόσμηση ολόκληρων πολυκατοικιών και διαμερισμάτων προσφέροντας σύγχρονες, οικονομικές και άμεσες λύσεις.

 

Σωστός προγραμματισμός: Η Μαχαιρίδης Cleaning εγγυάται ένα αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα σε συνδυασμό με γρήγορο χρόνο εκτέλεσης εφαρμόζοντας πιστά τα χρονοδιαγράμματα των εργασιών που έχουν καθοριστεί.

 

Προϋπολογισμός: Πριν ξεκινήσουν οι εργασίες πραγματοποιούμε ανάλυση του κόστους κατασκευής με βάση το χρονοδιάγραμμα, τα υλικά της κατασκευής, τα απαραίτητα μηχανήματα και τους τεχνίτες που θα χρειαστούν. Η εταιρία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με σκοπό το κόστος να μην αποκλίνει καθόλου από τον αρχικό σχεδιασμό.

 

Κατασκευή: Η εταιρεία Μαχαιρίδης Cleaning πραγματοποιεί ένα μεγάλο φάσμα εργασιών, διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία για διάφορες κατασκευές. Σε συνεργασία με εξειδικευμένα συνεργεία αναλαμβάνουμε την ανακαίνιση και τη διακόσμηση πολυκατοικιών, διαμερισμάτων και επαγγελματικών χώρων.

 

Παράδοση: Με την ολοκλήρωση όλων των εργασιών και μετά από τον απαραίτητο ελέγχο, πραγματοποιείται η παράδοση του έργου.

 

Στόχος της Μαχαιρίδης Cleaning είναι να προσφέρει όλο το φάσμα των απαραίτητων εργασιών για μια ανακαίνιση/ διακόσμηση από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι και την τελική παράδοση του έργου με εγγύηση για ένα ποιοτικό αποτέλεσμα σε συνδυασμό με μια άριστη συνεργασία.