Διαχείριση Κτιρίων

Η εταιρεία Μαχαιρίδης Cleaning με παρουσία δεκαετιών στην διαχείριση πολυκατοικιών και κτιρίων διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και το κατάλληλο προσωπικό για να καλύψει άμεσα και χωρίς κόπο για εσάς οποιαδήποτε ανάγκη ή εργασία.

 

Αναλαμβάμουμε:

 

 • Έκδοση κοινοχρήστων κάθε μήνα
 • Διανομή ειδοποιητηρίων κοινοχρήστων στους ενοίκους και την είσπραξή τους
 • Πληρωμή των λογαριασμών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, καθαρίστρια, κηπουρός, πετρέλαιο κα), καθώς και των επισκευών ή συντηρήσεων
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων πολυκατοικίας
 • Απόδοση λογαριασμών στους μισθωτές για έσοδα και έξοδά της πολυκατοικίας
 • Φύλαξη παραστατικών των μηνιαίων εξόδων πολυκατοικίας
 • Σύνταξη ετήσιου ισολογισμού πολυκατοικίας
 • Φροντίδα για άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στην πολυκατοικία
 • Έλεγχος νομιμότητας και ύπαρξης των απαραίτητων αδειών και διπλωμάτων των τεχνικών και προμηθευτών της πολυκατοικίας
 • Έλεγχος για την αρτιότητα όλων των εργασιών στη πολυκατοικία, πού έχει αναλάβει η εταιρία μας
 • Αναγκαστική είσπραξη κοινοχρήστων