Αστική Ευθύνη / Ασφάλειες Κτιρίων

 

Η Μαχαιρίδης Cleaning αναλαμβάνει την αστική ευθύνη και τις ασφάλειες πολυκατοικιών και διαμερισμάτων προσφέροντας σύγχρονες, οικονομικές και άμεσες λύσεις.

 

Αναλαμβάνουμε ένα εύρος καλύψεων που αφορούν τόσο την προστασία από πυρκαγιά που μπορεί να προκληθεί από αμέλεια, κεραυνό, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, δάσος, όσο και από φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες, θύελλες, καταιγίδες, χιόνι, χαλάζι, παγετός.

 

Παρέχουμε επίσης ασφάλεια από τον κίνδυνο κλοπής, ληστείας ταμείου, τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών, πολιτικών ταραχών, κακόβουλων βλαβών.