Έκδοση Κοινοχρήστων

 

Η εταιρεία Μαχαιρίδης Cleaning στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης πολυκατοικιών αναλαμβάνει την έκδοση κοινοχρήστων για πολυκατοικίες. Φροντίζουμε μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια για εσάς εξασφαλίζοντας το καλύτερο αποτέλεσμα χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τη δική σας μεριά.

 

Η εταιρεία Μαχαιρίδης Cleaning με το πλήρες πρόγραμμα κοινοχρήστων που διαθέτει απαλλάσσει οριστικά τον διαχειριστή της πολυκατοικίας από οποιαδήποτε εργασία αφορά τα κοινόχρηστα, παρέχοντας παράλληλα αναλυτικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στους ενοίκους. Η έκδοση κοινοχρήστων γίνεται με πλήρες και συνεχώς αναβαθμιζόμενο λογισμικό, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την Μαχαιρίδης Cleaning και είναι απόλυτα εναρμονισμένο με όλα τα φορολογικά μέτρα και κανονισμούς καθώς και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

  • Κάθε μήνα εκδίδεται συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών και αναλυτικός λογαριασμός για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά.
  • Αποστέλλονται ειδοποιητήρια προς τους ενοικιαστές και τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων με αναλυτική επεξήγηση των κοινόχρηστων δαπανών.
  • Εκδίδονται ξεχωριστές αποδείξεις για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.
  • Όταν υπάρχει αυτόνομη θέρμανσης και boiler εκδίδονται αναλυτικές καταστάσεις για την ενημέρωση των ενοίκων σχετικά με την κατανάλωση.
  • Εκδίδονται συγκεντρωτικές καταστάσεις με πλήρη ανάλυση των κοινόχρηστων δαπανών για την θέρμανση. Με χιλιοστά ωρών αυτονομίας θέρμανσης και boiler (με βάση τον κανονισμό του κτιρίου και τον πίνακα αυτονομίας του μηχανικού).

 

Για την διαχείριση και έκδοση κοινοχρήστων που αφορούν εμπορικά καταστήματα και μεγάλα κτίρια γραφείων υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής ενδιάμεσων μετρητών της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ. Επίσης υπάρχει δυνατότητα καταμερισμού των συνολικών δαπανών για καταστήματα και γραφεία με βάση τις αντίστοιχες θέσεις parking και αποθηκών σε συνοπτικές εκδόσεις.